Nejslavnější univerzitní města Evropy

Pojeďte poznat nejkrásnější města vzdělanosti - Londýn, Cambridge, Oxford, Paříž. Za 6 dní uvidíte nejslavnější univerzitní města Evropy

 

Navržený program

1. den

Odjezd v odpoledních hodinách přes Německo a Francii do francouzského  přístavního města Calais, trajekt přes kanál La Manche (úchvatné křídové útesy), dojezd do Londýna.

2. den

Prohlídka centra Londýna s průvodcem, pěší procházka po nejvýznamnějších místech královského Londýna - Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of Parliament, po slavné vládní ulici White Hall, kde uvidíte sídlo britského premiéra v Downing Street č. 10, Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona, přes nejstarší park v Londýně St. James’s Park dojdeme k Buckinghamskému paláci, kde sídlí královská rodina (event. střídání stráží). Odpoledne prohlídka některého z mnoha úžasných muzeí v Londýně - British Muzeum, Science Muzeum, National Gallery, Natural History Muzeum - vstupné zdarma, Senate House - administrativní sídlo University of London. Možnost skvělých nákupů na Oxford Streeet a v největším nákupním shopping mallu v Evropě, lze zařadit přepravu annglickým nejstarším metrem na světě - tube, slavnými double-deckery. Odjezd na ubytování (v blízkosti 24 h otevřené Tesco).

3. den

Dopoledne odjezd do Oxfordu - nejslavnějšího univerzitního města, nejrozsáhlejší kolej Christ Church College - natáčel se zde Harry Potter - nádvoří, jídelna, kaple…, katedrála Christ Church Cathedral. Procházka po centru města - Magdalen College, Saint Aldate’s Street, Merton College - nejstarší kolej z r. 1264, Town Hall. Odpoledne prohlídka zámku ve  Windsoru - královského letního sídla, možnost zajít k Eton College - nejstarší chlapecká škola ve Velké Británii, kde studovali princové Harry a Wiliam. Návrat do hotelu.

4. den

Odjezd do neméně slavného univerzitního města Cambridge - procházkou historickým centrem ke King’s College, Corpus Christi Coll, Queen’s Coll, John’s College. Procházka okolo říčky Cam (odvozen název Cambridge), možnost projížďky na lodičkách. V podvečerních hodinách přejezd na trajekt do přístavního města Doveru, noční přejezd do Francie.

5. den

Přejezd do Paříže - celodenní prohlídka nejkrásnějších míst, návštěva Eiffelovy věže, Martovo pole, Invalidovna, Trocadero… projížďkou lodí po Seině k Louvru, největší obrazárně na světě - Mona Lisa, malby starých mistrů Rubense, Tiziana, …. L’ile de la Cité, katedrála Notre Dame, kouzelná Latinská čtvrť, univerzita Sorbona. Odjezd na ubytování do hotelu.

6. den

Přejezd do České republiky přes nádherný kraj Champagne a návštěva města, katedrály v Remeši. V odpoledních hodinách příjezd do Prahy.

Cena zahrnuje:

3x ubytování v hotelu F 1 se snídaní, dopravu zahr. luxusním busem, trajekt přes kanál La Manche, průvodce

Cena nezahrnuje:

vstupy, doprava po Londýně (cca 5 GBP na den), pojištění léčebných výloh

2022 - 2042 - 6 dní
od5 990,- Kč
Autobus
Snídaně
Objednat »